Skip to content
All posts

Designprototypens funktion i digital utveckling

En designprototyp är en tidig modell eller en imitation av en produkt som hjälper utvecklare, designers och andra intressenter att se lösningen framför sig och testa funktionalitet innan man utvecklar någonting alls.

Varför bygger man prototyper?

En prototyp är vanligtvis gjord i ett designverktyg som Figma eller Sketch. Prototyper gör det möjligt för ditt team att visualisera och interagera med produkten eller tjänsten långt innan den är färdigutvecklad, vilket ger en mer konkret känsla av utseende och funktion och det här är användbart av många anledningar:

 • Användningstester: Med en prototyp kan man göra användningstester och få tidig feedback från potentiella användare. Här har vi chansen att identifiera problemområden och förbättringsmöjligheter tidigt. När användare får chansen att interagera med en prototyp känner de sig också mer involverade i utvecklingsprocessen, vilket gör dem mer engagerade och lojala.

 • Validering och riskminimering: Prototyper kan användas för att validera en affärsidé och säkerställa att produkten eller tjänsten uppfyller både användarnas och marknadens behov. Genom att navigera rätt på användarbehov och marknad i prototypstadiet kan man undvika kostsamma misstag längre fram i utvecklingsprocessen.

 • Kostnads- och tidseffektivitet: Att göra ändringar under prototypstadiet är betydligt mindre tidskrävande än att göra dem när utvecklingen har startat. Med prototyper kan man snabbt testa olika designidéer och funktioner, vilket leder till en lättrörlig och iterativ process.

 • Kommunikation: Prototyper fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan designers, utvecklare, intressenter och kunder och ger en tydlig referenspunkt för diskussioner. En välutformad prototyp minskar risken för missförstånd mellan utvecklingsteamet och intressenter. Alla kan se och interagera med prototypen och få samma bild av slutprodukten.

 • Testa tekniska lösningar: Förutom användargränssnitt kan prototyper också användas för att testa vissa tekniska aspekter eller integrationer av en produkt.

hi-fi

Designprototyp i digital utveckling görs i följande steg:

 1. Fundera på vad du vill använda prototypen till. Är det för att testa en specifik lösning, presentera en idé för intressenter, eller för att genomföra användningstester? Beroende på vilket behöver du kanske lägga ditt fokus på olika saker.
 2. Gör användarstudier med dina tänkta användare (till exempel intervjuer) för att lära känna dem, deras utmaningar och behov. Du kan även analysera liknande produkter för att få inspiration eller för att identifiera luckor i marknaden.
 3. Börja med grova skisser eller wireframes av din designidé (Lo-Fi prototyp). Dessa kan göras med penna och papper eller digitala verktyg.
 4. Utveckla dina skisser till en digital wireframe med grundläggande funktionaliteten, men utan detaljerad design.
 5. För att skapa klickbara prototyper som fungerar och går att navigera runt i kan du använda verktyg som Sketch, Figma, Adobe XD, InVision eller andra prototypverktyg. Med en klickbar prototyp kan du testa viktiga flöden och interaktioner.
 6. Låt dina potentiella användare testa prototypen under prototypens olika stadier och samla feedback för att upptäcka designmissar eller förbättringsområden. Ju mindre detaljerade prototyper du testar desto mer feedback kommer du få på övergripande flöden och funktioner. Ju mer “färdig” prototypen känns i design och detaljnivå desto med feedback kommer du få på känsla och design.
 7. Lägg till detaljerad design, färger, typografi och grafik för att göra prototypen så nära den tänkta slutprodukten som möjligt (Hi-Fi prototyp).
 8. Använd feedbacken för att göra ändringar i prototypen. Upprepa processen tills du är nöjd med resultatet.
 9. Använd din prototyp för att kommunicera funktions- och designidéer med alla andra i teamet, ledning, kunder eller andra intressenter.
 10. Efter att ha validerat och förbättrat din designprototyp, förbered den för utvecklingsfasen. Det innebär att du skapar designspecifikationer, och ser till att all dokumentation om hur prototypen ska se ut och bete sig i olika skärmstorlekar är klar innan du överlämna den till utvecklare.

Kom ihåg att prototypens syfte är att testa och validera designidéer, så var beredd på att göra ändringar och förbättra din lösning allt eftersom du får nya insikter.

Nästa steg

När din Protyotyp är klar är det dags för nästa steg i den digitala utvecklingsprocessen - MVP det är här skisser börjar bli till verklighet i den första användbara versionen av din nya digitala tjänst eller produkt.

Behöver du göra en Digital Prototyp?

Ladda ner vår guide till när du behöver en designprototyp och hur du går tillväga.

 

Senaste inläggen