Skip to content
All posts

Allt du behöver veta om Minimum Viable Product (MVP)

Inom digital utveckling står "MVP" för "Minimum Viable Product" och är den mest grundläggande versionen av en  digital tjänst eller produkt. En MVP lanseras med minsta möjliga funktionalitet för att uppfylla sitt syfte och ändå få användbar feedback från användare.

🌱 Minimum: Minska omfattningen av funktioner till en nivå som är tillräcklig för att produkten eller tjänsten ska gå att använda men inte mer. Målet är att snabbt bygga och lansera produkten utan onödiga funktioner för att sen kunna få in feedback och bygga vidare.

❤️ Viable: Trots sin minimala funktionsuppsättning ska produkten vara "livskraftig", det vill säga den ska tillfredsställa de basbehov användarna har och lösa det huvudsakliga problemet den är avsedd för.

📦 Product: Även om det är en förenklad version, bör den fortfarande betraktas som en fullständig produkt, redo för att möta riktiga användare i ute verkligheten.

Målet med en MVP inom digital utveckling är att:

  • Få tidig och konkret feedback från riktiga användare för att kunna rikta produktutvecklingen mot faktiska marknadsbehov.
  • Få en snabbare marknadslansering. Att vara först ut kan ge en fördel och hjälpa till att plocka marknadsandelar
  • Minimera risken genom att undvika omfattande funktioner och komplexitet tills det finns tydligare bevis på vad kunderna verkligen behöver och värdesätter

En MVP hjälper också utvecklare och företag att snabbt och med mindre resurser testa sina hypoteser om en produkt och dess marknadsförutsättningar, vilket sparar tid, pengar och resurser på lång sikt.

Fokus, förståelse och finansiering

Fokus och kostnadseffektivitet - Att arbeta med en MVP hjälper team att fokusera på produktens kärnvärde och de viktigaste funktionerna. Om man lyckas fokusera arbetet och inte sväva iväg får man en starkare produktvision och bättre prioritering. Genom att bygga bara de mest grundläggande funktionerna kan företag minska de initiala utvecklings- och lanseringskostnaderna.

Värdefull användarfeedback - När man i användningstester observerar hur användare interagerar med MVP:n för man mycket större empati och förståelse för sina kunders beteende, preferenser och behov på ett djupare plan, ett måste för vidare produktutveckling och förbättring. Ofta kan feedback från användarna av MVPn leda till insikter och innovationer som inte har upptäckts i en tidigare fas.

Bygger engagemang och användarbas - Genom att snabbt lansera en MVP kan företag skapa tidigt engagemang och börja bygga en lojal användarbas.

Attraherar investerare - För startups och nya företagsinitiativ kan en framgångsrik MVP visa på produktens potential och dra till sig mer finansiering eller investerare.

Behöver du göra en Minimum Viable Product?

Ladda ner vår guide till när du behöver en MVP och hur du går tillväga.

Senaste inläggen