Din guide till en Digital Prototyp

Behöver du en tidig modell av en digital tjänst eller produkt som visualiserar och testar funktionalitet innan du gör stora investeringar? Fyll i din e-post så skickar vi guiden

  • Checklistor -  När behöver du göra en digital Prototyp?
  • Förstå skillnaden mellan Proof of Concept (PoC) och en Prototyp
  • Guide - Så tar du fram en Digital Prototyp?

Fyll i formuläret för att ladda ned Guiden

Prototyp - 0-1

Snabb validering

Tidigt utforskande och test av designkoncept sparar tid och resurser och du slipper kostsamma ändringar senare i utvecklingen.

Bättre användarupplevelse

Genom användartester med designprototyper kan man samla in feedback och ta fram en härlig och användarvänlig slutprodukt.

Smidigare kommunikation

Designprototyper blir en visuell och interaktiv referenspunkt i kommunikationen mellan designers, utvecklare och andra intressenter, och hjälper till att säkerställa att alla har samma bild av målet.