Skip to content
All posts

Proof of Concept (PoC): Testa tekniska och funktionella koncept

Proof of Concept (PoC) är en viktig del i den digitala innovationsprocessen där man testar de tekniska och funktionella koncepten för en digital lösning i en verklig miljö innan den byggs i full skala för att röja undan tvivel och utvärdera om lösningen kommer att fungera som man tänkt sig.

Proof of Concept ska användas i utvecklingen av digitala tjänster och produkter för att trycktesta tekniska utmaningar med hög risk eller komplicerade användarflöden.

Organisationer kan utvärdera om den föreslagna konceptet kommer att fungera som utlovat innan stora investeringar görs. Genom att undanröja hinder och frågetecken tidigt minskar man risken betydligt vilket skapar trygghet för intressenter och beslutsfattare inför investering av tid och pengar i en ny teknik eller lösning.

Tekniskt PoC - en minimalt fungerande version som demonstrerar teknisk genomförbarhet av den digitala lösningen

En teknisk PoC testar tekniska antaganden innan man investerar tid, pengar och resurser i ett projekt. Man säkerställer att en viss teknisk lösning fungerar som förväntat inom den tänkta miljön. Om konceptet misslyckas är förlusterna begränsade. 

Man kan till exempel i den tekniska PoC:en:

 • Testa hur väl en ny lösning kan integreras med befintliga system.
 • Avslöja tekniska utmaningar som kan uppstå vid en fullständig implementering.
 • Få möjlighet att utforska och validera nya idéer och teknologier på ett säkert och kontrollerat sätt innan man förbinder sig till större investeringar.
 • Uppmuntra team att experimentera med nya idéer och teknologier utan rädsla för stora förluster, vilket kan leda till innovation och nya, bättre, lösningar.

Funktionell PoC - oftast en enklare prototyp av en lösning att testa på användare

Med ett funktionellt Proof of Concept testar man hela eller delar av konceptet på riktiga användare i mindre skala på kort tid. Man får tidig feedback från slutanvändare, vilket ger värdefull information för förändring eller optimering av de viktigaste funktionerna och flödena.

 • Testa de affärsmässiga antagandena innan man investerar tid, pengar och resurser i ett projekt. Finns det en marknad?
 • Testa de användarrelaterade antagandena innan man investerar tid, pengar och resurser i ett projekt. Löser vi ett verkligt behov på ett relevant sätt?
 • Avslöja operativa eller affärsrelaterade utmaningar som kan uppstå vid en fullständig implementering.

lo-fi-kopiera


Vinster med Poc i den digitala innovationsprocessen

Efter att ha utfört ett PoC kan teamet reflektera över resultaten, lära sig av erfarenheterna och göra nödvändiga justeringar innan de går vidare och man får en bättre uppfattning om vilka resurser (tid, personal, budget) som kommer att behövas för en fullständig implementering.

Ett framgångsrikt PoC kan även användas för att övertyga intressenter, investerare och ledande team om bärigheten i en viss lösning eller idé.

Om det visar sig att den föreslagna lösningen inte är genomförbar eller inte uppfyller de avsedda målen, kan organisationen spara tid och pengar genom att inte gå vidare med en fullständig implementering.

Proof of Concept (PoC) i digital utveckling görs i följande steg:

 1. Definiera klart och tydligt det specifika problem eller behov som du vill adressera med ditt koncept.
 2. Tydliggör målet med PoC. Vad ska bevisas?
 3. Samla in tekniska och funktionella krav för konceptet. Beroende på problemet och syftet kan du behöva välja specifika teknologier, plattformar eller verktyg för ditt PoC.
 4. Skapa en förenklad prototyp eller börja utvecklingen av ditt PoC beroende på om det är teknik eller funktion och flöde som ska testas. Kom ihåg att detta inte behöver vara en fullskalig lösning, utan snarare en minimalt fungerande version som demonstrerar konceptets genomförbarhet. En PoC ska inte användas för vidare utveckling.
 5. Testa PoC i en kontrollerad miljö. Beroende på projektets natur kan detta vara en isolerad testmiljö eller i en begränsad användargrupp.
 6. Samla in relevant data. Detta kan inkludera tekniska mätvärden, användarfeedback eller andra data som hjälper till att validera konceptets framgång.
 7. Analysera den insamlade datan för att se om PoC uppfyllde de förutbestämda kriterierna och målen.
 8. Sammanställ resultaten och presentera dem för relevanta intressenter. Denna presentation bör inkludera både framgångar och eventuella utmaningar som upptäcktes under PoC.
 9. Ta dig tid att reflektera över hela processen. Vad lärde du dig? Vilka insikter kan du ta med dig till framtida projekt?

Baserat på resultaten från PoC avgör du om du vill gå vidare med en mer fullskalig utveckling, justera konceptet baserat på det du har lärt dig, eller överge idén helt. Se till att dokumentera allt som gjorts, inklusive design, tekniska specifikationer, utmaningar och lösningar. Dokumentationen kommer att vara ovärderlig när (och om) du går vidare till nästa fas.

Om ditt Proof of Concept är framgångsrikt och du beslutar dig för att gå vidare med lösningen, börja planera för nästa steg i den digitala utvecklingsprocessen - Prototyp och börja även planera för fullständig implementering, inklusive budgetering, resursallokering och tidslinje.

Behöver du göra ett Proof of Concept?

Ladda ner vår guide till när du behöver ett PoC och hur du går tillväga.

 

Senaste inläggen