Skip to content
All posts

Framgångsrik digital innovation

En briljant innovation som träffar rätt på alla punkter är varje företags önskedröm. Men vad är egentligen receptet för en framgångsrik digital innovation? Lär dig mer om de tre nyckelfaktorerna för en framgångsrik  innovation. 

Men vad är egentligen innovation? digital eller analog spelar indre roll.  Vetenskapsrådet har en definition: 

”Innovation är förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet”

Det intressanta med definitionen är att den ser innovation som en förmåga som fokuserar på både framtagandet och införandet av innovativa lösningar. Dvs själva idén är en väldigt bra startpunkt men egentligen är den bara en förutsättning i framgångsreceptet. 

Varför innovera digitalt?

Anledningarna kan vara många. Här är några vanliga som vi stöter på hos företag:

  • Effektivisera verksamheten
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Skapa konkurrensfördelar
  • Förbättra hållbarhet och miljöhänsyn
  • Förbättra datadrivet beslutsfattande
  • Förändra befintliga strukturer och marknader

Att uppnå dessa fördelar kan vara avgörande för att förbli konkurrenskraftiga och driva tillväxt. Men hur innoverar man framgångsrikt? Grunderna handlar om att uppfylla tre huvudkriterier.

Tre grundpelare i framgångsrik digital innovation 

Skärmavbild 2023-10-10 kl. 14.40.14

1. Önskvärdhet (Desirability):

Efterfrågas eller önskas idén av användarna eller kunderna? Är idén attraktiv och löser den ett verkligt behov eller önskemål?

2. Genomförbarhet (Feasibility): 

Kan idén faktiskt genomföras med de tillgängliga resurserna, teknologin och kunskapen? Är det möjligt att inför den i praktiken?

3. Livskraft(ig) (Viability) 

Är idén hållbar och livskraftig ur ett affärsperspektiv. Med andra ord, kan idén generera vinst och hålla sig ekonomiskt livskraftig över tid?

Det finns inget sätt att komma runt dessa tre kriterier. Alla är lika avgörande, utelämna en, och risken är att det rasar ihop som ett korthus. Du kommer antingen att misslyckas med att locka kunder eller användare (önskvärdhet), förr eller senare gå i konkurs (livskraft), eller misslyckas med att leverera den (genomförbarhet). 

Framgångsrik digital innovation handlar om att minska risken för att nya produkter och tjänster inte uppfyller de tre kriterierna genom att kontinuerligt testa och validera antaganden om önskvärdhet, genomförbarhet och idéns livskraft. 

Några vanliga fallgropar i innovationsprocessen

Många företag och entreprenörer betraktar innovation utifrån Genomförbarheten. De frågar sig själva: "Vad går att bygga?" eller "Hur kan vi dra nytta av en specifik teknologi som AI?”. I vissa fall går man direkt vidare i genomförandet av lösningen. Och ju mer tid och pengar du investerar desto svårare blir det att omvärdera och släppa taget om lösningen i ett senare skede.  

Även om genomförbarhet är viktigt så ser vi det som ett senare steg i processen som börjar med att fokusera på önskvärdhet. Vi ställer frågor som: "Vem är kunden/användaren? Vad vill de ha? Löser idén deras verkliga problem?"

När du har validerat din föreslagna idé, vilket innebär att du har säkerställt att den löser ett verkligt kundproblem, bör du fundera över livskraften i din idé. Fokusera på frågor som: "Vilka hållbara affärsmodeller kan fungera med lösningen? 

Efter att ha validerat önskvärdhet och livskraft är det vanligtvis dags att söka finansiering eller omfördela budgetar och förbättra värdeerbjudandet och affärsmodellen samtidigt som du tittar på hur det rent praktiskt går att genomföra. 

För att bygga ett starkt case runt din idé eller ditt framtida företag behöver du designa och genomföra experiment för att validera de mest riskfyllda antagandena under hela processen.

Har du en idé som du tror efterfrågas eller önskas av användare eller kunder? Gå vidare och läs mer om hur du kan validera att den löser ett verkligt behov eller problem?

Senaste inläggen